มีอะไรรออยู่สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2024

ขณะที่ปี 2024 ใกล้เข้ามา แนวโน้มสำคัญหลายประการจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม** อุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยู่ในแถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงปี 2024 ใกล้เข้ามา แนวโน้มสำคัญหลายประการจะพลิกโฉมอุตสาหกรรม รวมถึงความก้าวหน้าอย่างกว้างขวางเราเจาะลึกแนวโน้มสำคัญบางประการ โดยเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI), AI เจนเนอเรชั่น, 5G, การเพิ่มขึ้นของข้อเสนอ B2B2X ที่เน้นองค์กรเป็นศูนย์กลาง, โครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน, ความร่วมมือในระบบนิเวศ และ Internet of Things ที่เจริญรุ่งเรือง ( ไอโอที)

เอสดีเอฟ (1)

01. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) – เติมพลังนวัตกรรมโทรคมนาคม

ปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้วยข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจึงใช้ AI เพื่อการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย AI กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยวิวัฒนาการของผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือแนะนำส่วนบุคคล และการแก้ไขปัญหาเชิงรุก การบริการลูกค้าได้รับการปรับปรุงอย่างมาก

Generative AI ซึ่งเป็นชุดย่อยของ AI ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่สร้างเนื้อหา สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงการสร้างเนื้อหาในโทรคมนาคมอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2567 เราคาดว่าการควบคุมพลังของ generative AI ในการผลิตเนื้อหาจะกลายเป็นกระแสหลักและเป็นแกนหลักของทุกช่องทางดิจิทัลที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งจะรวมถึงการตอบกลับอัตโนมัติต่อข้อความหรือสื่อการตลาดส่วนบุคคล รวมถึงการโต้ตอบที่ "เหมือนมนุษย์" เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้

ความสมบูรณ์ของ 5G – นิยามใหม่ของการเชื่อมต่อ

ความสมบูรณ์ที่คาดการณ์ไว้ของเครือข่าย 5G คาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2567 เนื่องจากผู้ให้บริการการสื่อสาร (CSP) จำนวนมากมุ่งความสนใจไปที่กรณีการใช้งานหลักที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากเครือข่ายในขณะที่การใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นบนเครือข่ายยังคงผลักดันความต้องการปริมาณงานที่สูงขึ้นและความหน่วงที่ลดลงด้วยต้นทุนต่อบิตที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 5G จะมุ่งเน้นไปที่แนวดิ่งระดับองค์กรสู่องค์กร (B2B) ที่มีความสำคัญต่อภารกิจ เช่น การขุด การผลิต และการดูแลสุขภาพแนวดิ่งเหล่านี้มีส่วนควบคุมศักยภาพของ Internet of Things เพื่อให้การดำเนินงานมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น และปูทางสำหรับการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ความคิดริเริ่มที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เครือข่ายส่วนตัว 5G ซึ่งถูกมองว่าเป็นแกนหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพ รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และรักษาความสามารถในการแข่งขันในโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกันเหล่านี้ในขณะที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมากอาจสำรวจและปรับใช้เครือข่ายส่วนตัว 5G เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเชื่อมต่อและการสื่อสารเฉพาะของตน

03. ความร่วมมือด้านระบบนิเวศเกี่ยวกับการเสนอขาย B2B2X

การเพิ่มขึ้นของข้อเสนอ B2B2X ที่เน้นองค์กรเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมขณะนี้บริษัทต่างๆ กำลังขยายบริการไปยังธุรกิจอื่นๆ (B2B) โดยสร้างเครือข่ายบริการสำหรับทั้งองค์กรและลูกค้าปลายทาง (B2X)รูปแบบบริการขยายความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมและสร้างแหล่งรายได้ใหม่

แม้ว่าเครือข่ายส่วนตัว 5G จะเป็นความสามารถหลักที่ธุรกิจจำนวนมากต้องการอย่างแน่นอน แต่ความร่วมมือในการจัดหาโซลูชั่นความปลอดภัยบนคลาวด์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันมีความสนใจใหม่ในแพลตฟอร์มการสื่อสารการทำงานร่วมกัน ข้อเสนอ CPaaS และ IoT เข้ามาเป็นศูนย์กลางในฐานะบริการหลักในพอร์ตโฟลิโอที่โดดเด่นด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับให้เหมาะกับองค์กรโดยเฉพาะ บริษัทโทรคมนาคมกำลังสร้างความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับธุรกิจมากขึ้น ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผล

04. Internet of Things (IoT) – ยุคของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Internet of Things (IoT) ยังคงเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์โทรคมนาคมด้วย 5G และการประมวลผลแบบเอดจ์ เราคาดว่าแอปพลิเคชัน IoT จะแพร่หลายภายในปี 2567 ตั้งแต่บ้านอัจฉริยะไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ศักยภาพในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กำลังสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ โดยที่ AI พร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอัจฉริยะในกระบวนการและการตัดสินใจต่างๆ คาดว่าจะเกิดไฟกระชากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเวทีนี้IoT ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ การดำเนินงานที่คล่องตัว การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง

05. โครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืน – ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทโทรคมนาคมกำลังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของการดำเนินงานมากขึ้น โดยมีความคิดริเริ่มที่มุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการนำแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้โทรคมนาคมมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นความพยายามในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านดิจิทัล จะเป็นเสาหลักสำคัญของความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในปี 2567

การบรรจบกันของแนวโน้มเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเมื่อถึงปี 2024 อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเน้นที่ประสิทธิภาพ นวัตกรรม และความรับผิดชอบอนาคตของโทรคมนาคมไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์ส่วนบุคคล ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ และมีส่วนช่วยให้โลกที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นถึงรุ่งอรุณของยุคใหม่ที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงตัวก่อให้เกิดความก้าวหน้าและการเชื่อมโยงโครงข่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเร่งอีกด้วยก้าวเข้าสู่ปี 2024 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมพร้อมที่จะสร้างเส้นทางที่ไม่เคยมีมาก่อนในด้านนวัตกรรมและการเชื่อมต่อ โดยวางรากฐานสำหรับอนาคตที่สดใสและก้าวหน้า

เอสดีเอฟ (2)

Chengdu Concept Microwave เป็นผู้ผลิตส่วนประกอบ RF 5G/6G ระดับมืออาชีพในประเทศจีน รวมถึงตัวกรอง RF lowpass, ตัวกรองความถี่สูง, ตัวกรองแบนด์พาส, ตัวกรองรอยบาก/ตัวกรองหยุดแบนด์, ตัวดูเพล็กซ์, ตัวแบ่งกำลัง และตัวเชื่อมต่อทิศทางทั้งหมดสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

Welcome to our web : www.concet-mw.com or reach us at: sales@concept-mw.com


เวลาโพสต์: 30 ม.ค. 2024