ยินดีต้อนรับสู่แนวคิด

บัลเตอร์ เมทริกซ์

  • เมทริกซ์บัตเลอร์ 4×4 จาก 0.5-6GHz

    เมทริกซ์บัตเลอร์ 4×4 จาก 0.5-6GHz

    CBM00500M06000A04 จาก Concept คือเมทริกซ์บัตเลอร์ 4 x 4 ที่ทำงานตั้งแต่ 0.5 ถึง 6 GHzรองรับการทดสอบ MIMO หลายช่องสัญญาณสำหรับพอร์ตเสาอากาศ 4+4 ในช่วงความถี่ขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมแถบ Bluetooth และ Wi-Fi ทั่วไปที่ 2.4 และ 5 GHz รวมถึงส่วนขยายสูงสุด 6 GHzโดยจำลองสภาพในโลกแห่งความเป็นจริง ครอบคลุมระยะทางและข้ามสิ่งกีดขวางช่วยให้สามารถทดสอบสมาร์ทโฟน เซ็นเซอร์ เราเตอร์ และจุดเข้าใช้งานอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง